idřevník.cz - kovové zásobníky na palivové dřevo, to pravé teplo Vašeho domova

Katastrální úřad Praha

Inzerce nemovitostí bez registrace !!!

Odhadci majetku ČR

Odhadci majetku registrování Českou komorou odhadců majetku zde

Profese odhadce

Dle Živnostenského zákona č. 130/2008 SB. z 20.3.2008, která vstoupila v platnost od
1.7.2008 je možné požádat o vydání živnostenského oprávnění pro následující kategorie :

 • věci movité
 • věci nemovité
 • nehmotný majetek
 • finanční majetek
 • podniky

Profesní a etický kodex odhadce majetku zahrnuje:

 • Profesní a etické zásady, kterými se řídí odhadce majetku při výkonu své profese
 • Odhadci majetku, sdružení v České komoře odhadců majetku, se zavazují dodržovat
  tato ustanovení a za jejich dodržování jsou Komoře odpovědni.
 • Kodex upravuje chování, práva a povinnosti odhadců ve vztahu: ke společnosti,
  ke klientovi, k profesi, ke kolegům, ke Komoře