Katastrální úřad Praha

Inzerce nemovitostí bez registrace !!!


Telefonní číslo - Katastrální úřad, pracoviště Praha

Katastrální úřad, pracoviště Praha telefonní číslo 284 041 111
Telefonní seznam katastrálních úřadů, pracovišť ČR zde