Katastrální úřad Praha

Inzerce nemovitostí bez registrace !!!


Telefonní číslo - Katastrální úřad, pracoviště Klatovy

Katastrální úřad, pracoviště Klatovy telefonní číslo 376 350 211
Telefonní seznam katastrálních úřadů, pracovišť ČR zde