Katastrální úřad Praha

Inzerce nemovitostí bez registrace !!!


Telefonní číslo - Katastrální úřad, pracoviště Svitavy

Katastrální úřad, pracoviště Svitavy telefonní číslo 461 544 011
Telefonní seznam katastrálních úřadů, pracovišť ČR zde