Katastrální úřad Praha

Inzerce nemovitostí bez registrace !!!


Datová schránka katastrálního úřadu, pracoviště Ostrava

Katastrální úřad, pracoviště Ostrava telefonní číslo 596 944 111
Telefonní seznam katastrálních úřadů, pracovišť ČR zde